Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (Atella sp z o o, ul Dąbrowskiego 19 d, 64-100 Leszno, NIP 697-23-25-750 zwanym dalej Sprzedającym). W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

Regulamin sklepu internetowego działającego pod adresem www.pracowniazwyobraznia.pl

SPIS TREŚCI:

§1 Warunki ogólne.
§2 Zakup i realizacja zamówienia.
§3 Płatność.
§4 Prawo do odstąpienia od umowy.
§5 Procedury reklamacyjne.
§6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych.
§7 Przepisy końcowe.

Załącznik nr 1 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY BĘDĄCY ZAŁĄCZNIKIEM DO USTAWY Z DNIA 30 MAJA 2014 R. O PRAWACH KONSUMENTA

§ 1 Warunki ogólne

1. Regulamin sklepu internetowego zwany dalej Regulaminem określa zasady korzystania ze strony internetowej prowadzonej pod adresem www.pracowniazwyobraznia.pl zwanej dalej Sklepem Internetowym.
2. Właścicielem Sklepu Internetowego działającego pod adresem www.pracowniazwyobraznia.pl jest Atella sp z o o działająca w Lesznie 64-100, ul Dąbrowskiego 19d, REGON 365117529, zwana dalej Sprzedającym, która prowadzi działalność gospodarczą, zarejestrowaną w KRS Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000631427. Nr rachunku bankowego 75 1140 2004 0000 3302 7638 7950
3. Adres do korespondencji: ul. Dąbrowskiego 19 d, 64-100 Leszno lub e-mail: aneta@pracowniazwyobraznia.pl
4. Każdy może przeglądać zasoby Sklepu Internetowego, jednak z chwilą dokonania jakiejkolwiek czynności, w szczególności z chwilą złożenia zamówienia osoba taka zyskuje status Kupującego.
5. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
6. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia złożenie zamówienia.
7. Właścicielem i administratorem serwisu www.pracowniazwyobraznia.pl oraz administratorem danych osobowych jest Sprzedający.
8. Do korzystania ze strony internetowej wymagane są: przeglądarka internetowa z obsługą JavaScript, zalecana rozdzielczość poziomej powyżej 1024px. Brak spełnienia wymagań określonych w niniejszym punkcie może powodować nieprawidłowe funkcjonowanie serwisu za co Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.
9. Sprzedający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści i inne materiały zamieszczane przez Kupujących oraz innych użytkowników. Zakazane jest wykorzystywanie serwisu do przygotowania treści bezprawnych, działań sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe.
10. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.
11. Kupujący zobowiązany jest do:
1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
2. korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
4. korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego,
5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
6. korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami netykiety.

§ 2 Zakup i realizacja zamówienia

1. Przedmiotem Sklepu Internetowego jest sprzedaż produktów z drewna, materiałów drewnopodobnych, jeansu i innych tkanin, kartonu i inne. Produkty te tworzone są ręcznie. Do ich produkcji użyto materiałów nowych oraz z odzysku (Produkt).
2. Produkty, posiadają szczegółowy opis, w tym cechy Produktu. Jako, że każdy z nich stanowi ręczną pracę – Produkty mogą nieznacznie różnić się od tego prezentowanego na zdjęciu. Mogą również być nieznaczne różnice w wielkości/wadze/wykończeniu/ozdobieniu Produktu, które nie stanowią jego wady i nie są podstawą reklamacji.
2. Produkty promocyjne, wyprzedażowe bądź Produkty, które nie należą do stałej oferty Sklepu Internetowego są dostępne w ilości ograniczonej. Sprzedający zastrzega, iż realizacja zamówień na te Produkty zależy od kolejności złożenia zamówienia.
3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie Produktów wykonanych zgodnie z projektem dostarczonym przez Kupującego.
4. Kupujący oświadcza i zapewnia, że przedłożone przez niego projekty, tj.rysunki, szablony, wzory itp. nie naruszają żadnych praw osób trzecich.
5. Ceny podane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto, (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
6. Koszty transportu pokrywa Kupujący, chyba że strony pisemnie postanowią inaczej.
7. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
8. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową www.pracowniazwyobraznia.pl oraz poprzez wysłanie zamówienia na adres aneta@pracowniazwyobraznia.pl – dotyczy zamówień na terenie Polski. Zamówienia zagraniczne są przyjmowane wyłącznie poprzez wysłanie zamówienia na adres aneta@pracowniazwyobraznia.pl. Zamówienie powinno określać dokładną nazwę i adres Kupującego, rodzaj, ilość zamawianego Produktu, formę i termin płatności.
9. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
1. dodanie do koszyka produktu ;
2. wybór rodzaju dostawy;
3. wybór rodzaju płatności;
4. wybór miejsca wydania rzeczy ;
5. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę ”.
10. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia
11 Złożenie zamówienia przez stronę internetową www.pracowniazwyobraznia.pl następuje poprzez naciśnięcie przycisku „zamawiam i płacę”. W celu realizacji transakcji należy postępować zgodnie ze wskazówkami podawanymi na każdym etapie procedury składania zamówienia. Warunkiem niezbędnym jest podanie wymaganych danych i informacji.
12. Potwierdzenie złożenia zamówienia przez stronę internetową www.pracowniazwyobraznia.pl nastąpi automatycznie, poprzez wysłanie wiadomości na podany przy składaniu zamówienia przez Kupującego adres e-mail. Otrzymanie wiadomości oznacza, iż zamówienie zostało prawidłowo złożone. Potwierdzenie zamówienia złożonego mailowo na aneta@pracowniazwyobraznia.pl nastąpi poprzez poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail, z którego przyszło zamówienie.
13. Produkt jest dostępny w magazynie tylko wtedy, gdy na stronie Sklepu Internetowego będzie o tym informacja przy Produkcie. W pozostałych przypadkach Produkty będą wytwarzane po złożeniu zamówienia.
14. Realizacja zamówienia nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego, lub otrzymania przez Sprzedającego potwierdzenia dokonania transakcji zapłaty w ciągu:
a) trzech (3) dni roboczych dla Produktów dostępnych w magazynie;
b) pięciu (7) dni roboczych dla Produktów wytwarzanych po złożeniu zamówienia;
c) dla zamówień większej ilości Produktu (od ilości 10 szt. dla towarów nie dostępnych w magazynie–na zamówienie) czas realizacji zamówienia ustalany będzie indywidualnie.
d) czasu podanego przy potwierdzeniu zamówienia w przypadku zamówień zagranicznych.
15. Zakupione Produkty Sprzedający dostarcza za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm kurierskich, w zależności od formy dostawy wybranej przez Kupującego podczas składania zamówienia zgodnie z cennikiem wskazanym w ppkt 17a. W przypadku zamówień zagranicznych, Kupujący każdorazowo w odpowiedzi na zamówienie, otrzyma opcje wysyłki wraz z cennikiem.
16. W sklepie www.pracowniazwyobraznia.pl od dnia 8.03.2019 r. obowiązuje promocja: „darmowa wysyłka powyżej 250 zł”. Regulamin promocji:
przesyłki od 250 zł wysyłane są na koszt Sprzedającego. Pod uwagę brana jest ostateczna wartość zamówienia, po uwzględnieniu ewentualnych rabatów czy aktualnie obowiązujących promocji cenowych
promocja nie obejmuje choinek
– promocja dotyczy zamówień dokonywanych przez Konsumentów;
– promocja dotyczy produktów będących w chwili zamówienia w magazynie sklepu;
– promocja obowiązuje bezterminowo.
17. a. Wysyłka jest starannie pakowana, aby zapobiec uszkodzeniom Produktów. Wysyłka na terenie Polski jest nadawana zawsze paczką. zgodnie z poniższym cennikiem dostaw:

waga w kg | cena przesyłki (brutto)
do 0.5 kg | 15 PLN
od 0.6 kg – 3 kg | 20 PLN
od 3.1 kg – 10 kg | 30 PLN
od 10,1 kg – 20 kg | 40 PLN
od 20.1 kg – 31.5 kg |50 PLN

b. W przypadku zamówień zagranicznych, Kupujący każdorazowo w odpowiedzi na zamówienie, otrzyma opcje wysyłki wraz z cennikiem.
18. Powyższe ceny są ustalone przez Sprzedającego i obejmują koszt opakowania i nadania. W Sklepie Internetowym obowiązuje cennik ustalony przez Sprzedającego
19. Możliwy jest odbiór osobisty Produktu po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedającym, lub zaznaczeniu podczas składania zamówienia opcji „odbiór osobisty w sklepie”, pod adresem wskazanym w § 1 pkt 2 Regulaminu.
20. W przypadku, gdy występują duże różnice w czasie dostawy poszczególnych Produktów objętych jednym zamówieniem, Sprzedający może za zgodą kupującego podzielić zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku koszt dostawy nie ulega zmianie, a zostaje jedynie rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe.

§ 3 Płatność

1. Możliwe są następujące metody płatności:
a) gotówką w przypadku odbioru osobistego tylko w przypadku wcześniejszej zgody Sprzedającej;
b) przelewem za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24.pl
c) przelewem – na rachunek bankowy Sprzedającego – M Bank: 75 1140 2004 0000 3302 7638 7950
2. W przypadku zamówień płatnych przelewem, maksymalny termin oczekiwania na zaksięgowanie wpłaty na rachunku Sprzedającego wynosi 7 dni. Brak zaksięgowania wpłaty za zamówienie w terminie 7 dni lub brak przesłania potwierdzenia przelewu w terminie 7 dni od daty jego złożenia, powoduje jego anulowanie.
3. Kupujący otrzyma rachunek na żądanie zgłoszone w zamówieniu. Do otrzymania rachunku niezbędne jest pisemne podanie danych, które mają się pojawić na rachunku.

§ 4 Prawo do odstąpienia od umowy

1. Kupującemu przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego .
2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy , a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres: Atella sp z o.o. ul Dąbrowskiego 19 d, 64-100 Leszno lub 1 lub pocztą elektroniczną: aneta@pracowniazwyobraznia.pl ). Kupujący może także skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia zamieszczonego TUTAJ:
4. Kupujący jest zobowiązany odesłać Produkt, w terminie do 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Zwracany Produkt należy odesłać na adres: Atella sp z o o ul Dąbrowskiego 19 d, 64-100 Leszno
5. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
7. Jeśli Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
8. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania z powrotem Produktu, lub dostarczenia przez Kupującego dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
10. W przypadku gdy Kupujący wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów.
11. Koszt odesłania Produktu przez Kupującego ponosi Kupujący
12. Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w której produkt jest wyprodukowany według specyfikacji Kupującego
13. Sprzedający nie odpowiada za wady fizyczne powstałe w wyniku używania Produktu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem oraz z zasadami użycia zamieszczonymi przy opisie Produktu i dostarczonymi wraz z Produktem.

§ 5 Procedury reklamacyjne

1. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia Produktu bez wad. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Produktu z umową sprzedaży. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu (wada prawna).
2. W przypadku niezgodności Produktu z umową Kupujący korzysta z rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
3. Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że wada Produktu istniała w momencie sprzedaży,
4. Sprzedający jest odpowiedzialna z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Produkcie w tej samej chwili. Sprzedający odpowiada za niezgodność Produktu z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta będącego Konsumentem przed upływem 2 lat od dnia Dostawy. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany Produktu. Kupujący obowiązany jest do zawiadomienia Sprzedającego o stwierdzonej niezgodności Produktu z umową w ciągu 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.
5. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Kupującemu.
6. W przypadku skorzystania z rękojmi Kującemu przysługują następujące uprawnienia:
1. Kupujący może złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
2. Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
7. Reklamacje należy składać pisemnie na adres: Atella sp z o o ul Dąbrowskiego 19 d, 64-100 Leszno lub za pomocą formularza dostępnego TUTAJ Reklamacja, oprócz zawiadomienia o wadzie, może zawierać następujące informacje:
– datę zawarcia umowy sprzedaży
– wskazanie czy roszczenie wynika z gwarancji czy też niezgodności Produktu z umową
– cechy zakupionego Produktu
– metodę płatności oraz cenę
– dane dodatkowe np. nr zlecenia, Klienta,
– opis i fotografie powstałych wad lub uszkodzeń
– sformułowanie żądania.
8. W przypadku gdy Produkt jest niezgody z umową roszczenia należy skierować do Sprzedającego, który ma obowiązek rozpatrzyć reklamację w terminie do 14 dni od jej zgłoszenia. Jeśli Sprzedający nie ustosunkował się do reklamacji w terminie 14 dni, uważa się, że uznała ją za uzasadnioną.
9. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne sprzedanego Produktu stosuje się przepisy dotyczące wady fizycznej, z tym że bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi rozpoczyna się od dnia, w którym Kupujący dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Kupujący dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
10. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Kupujący może dochodzić swoich roszczeń przed Sądem powszechnym.

§ 6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta jest Atella sp z o o ul Dąbrowskiego 19 d, 64-100 Leszno NIP 697 23 25 750
2. Dane osobowe Kupujących są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3. Dane osobowe są szyfrowane przez system SSL.
4. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce Prywatności, która znajduje się pod adresem https://pracowniazwyobraznia.pl/polityka-prywatnosci/
5. Powierzone dane są przetwarzane przez administratora danych wyłącznie w celu realizacji umowy oraz w celu informowania o nowych produktach, usługach i promocjach oferowanych przez Sklep Internetowy (dotyczy klientów zapisanych na newsletter).
6. Przetwarzanie danych osobowych Klienta przez wymienione podmioty jest dobrowolne, lecz może być niezbędne do wykonania usługi lub do dokonania płatności elektronicznej.
7. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
8. Klient posiada prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do czasowego, lub całkowitego wyłączenia strony Sklepu Internetowego w celu ulepszenia, konserwacji, przeglądu, dodania usług itp. za 7 dniowym uprzedzeniem Kupujących.
2. Zabronione jest bez zgody Sprzedającej kopiowanie oraz jakiekolwiek inne wykorzystywanie informacji, danych i innych treści udostępnionych na stronie Sklepu Internetowego, z wyjątkiem dozwolonego użytku wynikającego z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. Sprzedający zastrzega sobie wszelkie prawa z zakresu własności przemysłowej, prawo własności i prawa autorskie projektów, rysunków, wzorów użytkowych, wyrobów i innych materiałów, które nie mogą być udostępniane osobom trzecim bez jej wyraźnej, pisemnej zgody.
4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Kupujących przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim Kodeksu cywilnego jak również ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Do umów zawartych przed 25 grudnia 2014 r. przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim Kodeksu cywilnego jak również przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.